• Sleva!
Exvape 500  Fruit Mix 2%
search
  • Exvape 500  Fruit Mix 2%

Exvape 500 Fruit Mix 2%

42,35 Kč
S DPH

EXVAPE Expod jednorázová cigareta

Exvape Expod jsou nové jednorázové cigarety od známého německého výrobce. Vyznačují se perfektní kvalitou a super příchutěmi čistě německé výroby.

Díky kapacitě 400mAh a 2ml náplně s obsahem 20mg/ml nicotinu, se dostanete až na 500 potáhnutí. Zařízení odpovídá zhruba 1 krabičce obyčejných cigaret.

Množstevní slevy

Počet Jednotková sleva Ušetříte
10 5,00 Kč 50,00 Kč
100 10,00 Kč 1 000,00 Kč
Počet

Parametry:

  • Počet potahnutí: až 500
  • Kapacite baterie: 400 mAh
  • Obsah nikotinu: 20mg/ml

Balení obsahuje 1x EXvape Expod

   Standardní věty o nebezpečnosti:

 

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H312 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H301+H311 - Toxický při požití nebo při styku s kůží.

 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 - Skladujte uzamčené.)

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

EXPOD
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.