Jednorázová elektronická cigareta ELF BAR 600
search
  • Jednorázová elektronická cigareta ELF BAR 600

ELFBAR 600 ELFSUKA 2%

85,00 Kč
S DPH

Představujeme vám jedinečný zážitek s ELF BAR jednorázovou předplněnou elektronickou cigaretou. S touto kompaktní a stylovou cigaretou máte k dispozici až 600 potahů, což je ekvivalent jedné krabičce klasických cigaret. Žádná nutnost nabíjení, žádná složitá údržba - jen čistý, intenzivní požitek kdykoliv a kdekoliv.

ELF BAR je ideální pro ty, kteří hledají pohodlí a jednoduchost. Jeho štíhlý design se vejde do každé kapsy, takže můžete svůj oblíbený zážitek nosit s sebou kamkoliv jdete. Stačí jen vybalit, potáhnout si a užívat si lahodnou chuť.

Zapomeňte na kompromisy a objevte nový standard v elektronickém kouření s ELF BAR. Jednoduché, elegantní a připravené k okamžitému použití. Užijte si svůj zážitek bez jakýchkoliv omezení.

Obsah Balení:
1x jednorázová e-cigareta Elf Bar

Počet

Parametry:

Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotinu: 20mg/ml
Kapacita baterie: 600mAh
Počet potahů: až 600
Nikotin na potah: 88.4 mcg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití

  • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

  • P405 - Skladujte uzamčené

  • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Výrobce: Imiracle (Shenzen) Technology co., LTD.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, nikotin benzoát, 2-isopropyl-N-2,3-trimethylbutyramid, octová kyselina 0,13%, máselná kyselina, sek-butyl-acetát, ethanol

UFI: 47E2-6054-Q008-9XWR

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.
Návod k použití: Vyjmout z obalu. Roztrhnout sáček. Vyjmout elektronickou cigaretu ze sáčku. Vložte do úst a potáhnout.
Skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v čistém a suchém prostředí.

 

ELFBAR

Specifické reference

ean13
6939287917579
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.